ด้วยประสบการณ์การส่งอีเมลกว่า 4 ร้อยล้านฉบับที่ Better Idea จัดการให้ลูกค้าทั้งประเภท eCommerce เเละ Financial เพื่อวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์บริษัท โปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ เเละการเพิ่มยอดขาย โดยเน้นการวัดผลลัพธ์ Conversion ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางสื่อสารอื่นๆ เราจึงไม่ควรมองข้ามการทำ Email Marketing ควบคู่กันไปด้วยครับ