ในการจัดการ Tag สามารถทำได้โดยการกดเมนู Posts ในหน้า Admin แล้วเลือก Tags

 
เมนู Posts ในหน้า Admin
 
เมนู Tags

การเพิ่ม Tag

เราสามารถเพิ่ม Tag ใหม่สามารถเพิ่มได้โดยใช้ Form ในหน้า Tags ได้เลย

Form สำหรับเพิ่ม Tag ใหม่

ใน Form เพิ่ม Tag สามารถกำหนด ชื่อของ Tag, Slug — ส่วนที่จะแสดงใน URL และ Description — รายละเอียดของ Tag


การแก้ไข Tag

การแก้ไข Tag สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Tag ที่จะทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit หรือ Quick Edit

 เมนู Edit และ Quick Edit

ถ้ากดปุ่ม Edit จะเข้าสู่หน้าแก้ไข Tag ซึ่งมี Form แบบเดียวกับตอน เพิ่ม Tag ใหม่ แต่ถ้ากดปุ่ม Quick Edit จะมี Form ในการแก้ไข Tag ปรากฎ ตามรูปด้านล่าง

Form สำหรับแก้ Tag เมื่อกดปุ่ม Quick Edit

เมื่อแก้ไข Tag เสร็จแล้วกดปุ่ม Update Tag เนื้อหาของ Tag ที่ทำการแก้ไข ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทันที


การลบ Tag

การลบ Tag สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Tag ที่จะทำการลบ แล้วกดปุ่ม Delete

 
เมนูลบ Tag