ในการจัดการ Post สามารถทำได้โดยการกดเมนู Pages ในหน้า Admin

เมนู Pages ในหน้า Admin

เมื่อเลือกเมนูแล้วจะเข้าสู่หน้ารายการ Page ทั้งหมด (All Pages) ในหน้านี้สามารถ จัดการ Page ต่างๆ ได้


การเพิ่ม Page

การเพิ่ม Page สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Add New ในหน้า All Pages เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่ม Page ใหม่

 ปุ่ม Add New ในหน้า Pages

ในหน้าเพิ่ม Page (Add New Page) สามารถกำหนด Title ของ Post, เนื้อหา, Permalink (URL ของหน้า Page นี้), Page Attributes ซึ่งประกอบด้วย Parent — Page หัวเรื่องของ Page นี้, Order — ลำดับการแสดงของ Page ในหน้า Link Map และ Featured Image ได้

 
หน้า Add New Page
  • ระหว่างการเขียน Page หากเขียนยังไม่เสร็จสามารถบันทึกโดยไม่เผยแพร่เนื้อหาได้โดยการกดปุ่ม Save Draft
  • สามารถดูได้ว่าโพสที่กำลังเขียนออกมาเป็นอย่างไร ในหน้าเว็บจริง โดยการกดปุ่ม Preview
  • สามารถลบ Page ชั่วคราวได้ โดยการย้าย Post ไปที่ถังขยะ (Trash) โดยการกดปุ่ม Move to Trash
  • สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้โดยการกดปุ่ม Publish

การแก้ไข Page

การแก้ไข Page สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Page ที่จะทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit หรือ Quick Edit

 
เมนู Edit และ Quick Edit

ถ้ากดปุ่ม Edit จะเข้าสู่หน้าแก้ไข Page ซึ่งมี Form แบบเดียวกับหน้า เพิ่ม Page ใหม่ แต่ถ้ากดปุ่ม Quick Edit จะมี Form ในการแก้ไข Page ปรากฎ ตามรูปด้านล่าง

 

 Form สำหรับแก้ Page เมื่อกดปุ่ม Quick Edit

เมื่อแก้ไข Page เสร็จแล้วกดปุ่ม Update เนื้อหาในหน้า Page ที่ทำการแก้ไข ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทันที


การลบ Page

ขั้นตอนของการลบ Page ใน WordPress ประกอบด้วย

  • การย้าย Page ไปยังถังขยะ (Trash) เพื่อลบ Page ชั่วคราว ซึ่งสามารถกู้คืนจากถังขยะกลับมาในภายหลังได้
  • การลบ Page อย่างถาวรโดยลบมันออกไปจากถังขยะ

การลบ Page เดียวสามารถทำได้โดยการเลือก Page ที่จะทำการลบ แล้วกดปุ่ม Trash เพื่อทำการลบ Page ชั่วคราว

เมนู Trash ใช้ย้าย Page ไปยังถังขยะ

สามารถลบหลาย Page ได้โดยการติ๊กเลือก Post ที่ช่อง Check Box ด้านซ้ายสุด แล้วเลือก Move to Trash ตรง Bulk Actions แล้วกดปุ่ม Apply

เลือก Page ที่จะลบโดยติ๊กเลือกที่ช่อง Check Box ด้านหน้า
 
เลือก Move to Trash ที่ Bulk Actions แล้วกดปุ่ม Apply

สามารถจัดการ Page ในถังขยะได้โดยการเลือกเมนู Trash เพื่อไปยังหน้ารายการ Page ที่ถูกลบเมนู Trash

ในแต่ละ Page ในหน้า Trash เราสามารถกู้คืน (Restore) หรือ ลบถาวรได้ (Delete Permanently)เมนูสำหรับการกู้คืน (Restore) และ การลบถาวร (Delete Permanently)