การกำหนด Attribute สามารถทำได้ในหน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า ตรงส่วนของ Product Data จะมีส่วนของ Attributes อยู่

 ส่วนของการกำหนด Attributes

โดยการกำหนดค่าของ Attribute จะต่างกันตาม Type โดยที่

  • แบบ Select — จะมีตัวเลือกให้เลือกอย่างง่ายดาย การจะเพิ่มตัวเลือกใหม่ ทำได้โดยการกดปุ่ม Add NewAttribute แบบ Select แค่คลิกก็มีตัวเลือก
  • แบบ Text — ไม่มีตัวเลือกให้เลือก สามารถพิมพ์ตัวเลือกอะไรก็ได้ลงไปโดยใช้ ตัวอักษร | (กด Shift + \) เป็นตัวคั่นแต่ละตัวเลือก
 Attribute แบบ Text คั่นตัวเลือกด้วยตัวอักษร |

ความพิเศษของการกำหนด Attribute ให้ Variable product

โดยทั่วไปการกำหนด Attribute ให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มตัวกรองในการค้นหาสินค้าเท่านั้น แต่สำหรับ Variable product เราสามารถใช้มันทำให้ Product หนึ่งมีข้อมูลที่หลากหลายได้ เช่น น้ำอัดลม ค. สามารถมี 2 ขนาดคือ 750ml และ 1000ml ก็กำหนด Variations ตามรูป

 กำหนด Variaion

แต่ละอันสามารถกำหนดข้อมูลของมันเองได้

 Form กำหนดข้อมูลของน้ำอัดลม ค. ขนาด 750ml